kontakt@suchylodzik.pl

Profesjonalne czyszczenie suchym lodem

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z Serwisu, świadczącego usługi drogą elektroniczną przez firmę Suchy Lodzik z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Przesmyk 1A.

§ 1 Definicje

– Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.suchylodzik.pl.
– Serwisy zewnętrzne – strony internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora Serwisu.
– Administrator – firma Suchy Lodzik świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.
– Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu.
– Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
– Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików umieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Rodzaje plików cookies

– Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
– Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
– Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
– Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania plików cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu plików cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies wewnętrzne stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

§ 4 Cele wykorzystania plików cookies

– Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak statystyki odwiedzin czy zachowań użytkowników, w celu analizy i ulepszania Serwisu.
– Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z wybranymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na Urządzeniach Użytkowników. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki cookies.

§ 6 Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w plikach cookies. Informacje na temat zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcji Serwisu w przypadku ograniczenia możliwości zapisywania i odczytu plików cookies przez Użytkownika.

§ 8 Zmiany w Polityce cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki cookies bez konieczności informowania użytkowników. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie Serwisu.

Nasze usługi wykonujemy na terenie
województw lubelskiego i mazowieckiego

Siedlce, Łosice, Siemiatycze, Międzyrzec Podlaski, Łuków, Radzyń Podlaski, Parczew, Włodawa, Lubartów

Nasze social-media

Piaskowanie i oczyszyszczanie

Czyszczenie suchym lodem

Łosice

Siemiatycze

Międzyrzec Podlaski

Łuków

Radzyń Podlaski

Parczew

Włodawa

Lubartów

© 2024 – SuchyLodzik.pl 

Stroną opiekuje się TypowyInformatyk.pl